ŽIVOT

Bog spava u kamenu, sanja u biljci, pokrene se u životinji  i probudi u čoveku (sufi učenje).

ŽIVOT

Život fizičnih organizama na Zemlji postoji nekoliko milijardi godina. Ali život nije samo fizička slika, koja  se prikazuje pred našim očima. Iza te fizičke slike je pozadina, u kojoj se dešava milijarde milijardu procesa u svakom telu, u svakom trenutku, na koje mi sami ne možemo uticati.

Život vodi bioenegija

Već ta činjenica nas može dovesti do toga, da život vodi inteligencija, koja je pametnija od nas, našeg mozga i oživljava sve što možemo i ne možemo videti.

Comments are closed.