TELO

Čovekovo telo je jako kompleksan sistem.  Divljenja vredno je, što ogroman broj ćelija oblikuje jedinstveno delujuće telo, koje može upravljati, obskrbljivati i lečiti samo.

Ćelije, molekuli, atomi

Telo se sastoji od kože, kostiju, mišića, organa, tkiva, ćelija, molekula, atoma. Atom je najmanji deo, koga hemijski ne možemo više rastaviti. Sa gledišta kvantne fizike, naše telo se sastoji iz milijarde milijardi na milijardu atoma i praktički je prazno. To je kvantno telo. Mi naravno svoje telo ne vidimo na takav način, pošto ga gledamo kroz obične, a ne “kvantne” oči, kojima bi saznali podatomski nivo strukture tela.(Starc, 2011)

 Telo je prazan prostor koji je prepun elektromagnetnih događanja!

Telo nije tvrd skup molekula, ćelija i organa. U dubini tela i svake materije je prazan prostor, koji je pun elektromagnetnih događanja. Čovekovo telo je tako energetsko i informacijsko polje, koje je u dinamičnoj interakciji sa biohemijskim procesima ćelija.

Elektricitet u telu

Bitna osobina tela i svih njegovih opeka je elektricitet, električno i elektromagnetno polje.  Brojne strukture imaju električni naboj, membrane ćelije, belančevine, slobodni radikali i drugo.

Po pricipu elektriciteta nam funkcionišu srce, nervni sistem i mozak.

Zaceljivanje rana, povreda i upala takođe funkcioniše po principu električne aktivnosti (galvanotaksija) i to ne samo po principu privlačnosti upalnih ćelija preko oslobađanja hemijskih supstanci (hemotaksija).

 Telo i Bioenergija

Ne smemo izjednačavati električni naboj i elektriku u telu sa bioenergijom! Bitno je znati, da sa bioterapijom uspešno ,,popravljamo električni sistem” živog bića.

Comments are closed.