Suočenje sa stresom

Uspešno lečenje svih bolesti je povezano sa jačanjem odbrambenog sistema, te čuvanjem zdravog potencijala bioenergije.

Suočenje sa stresom – osnova

Bitno je, da čovek stresne reakcije otklanja ili se sa njima efikasno suoči. Za zdravlje je korisno, da se naučimo pravilno ocenjivati, kada i na šta je uopšte smisleno se odazivati, kada je za nas bolje da se jednostavno odmaknemo, a kada ući u sukob sa stresom. Za to su potrebna životna iskustva, razum, zdrava pamet, intuicija i pomoć drugih.

Suočenje sa stresom -  mozak

Uznemiren mozak je potrebno svaki dan “umiriti” i “urediti”. To radimo tako, što se svaki dan na jedan sat u potpunosti utišamo i smirimo, koncentrišemo na pozitivne misli i lepe događaje. Umesto zatvorene sobe bolja varijanta je šetnja po prirodi.

Suočenje sa stresom – telo i fizička aktivnost

Za borbu protiv stresa je vrlo bitna česta i umerena fizička aktivnost, kao što je brzo hodanje, trčanje, plivanje, itd. Umerena fizička aktivnost ima protiv stresno dejstvo, troši izlučene hormone stresa i ima brojne druge učinke korisne za zdravlje. Tokom aktivnosti nam na površinu dolaze mnoga svakodnevna pitanja i konflikti, koje mozak samoobradi, tako da se na kraju šetnje ili vežbi rešenja nude same po sebi, a osoba je ponovno psiho-fizički obnovljena.

Suočenje sa stresom – odmor

Za oporavak duše i tela je isto tako bitan dnevni odmor i dobar san.

Suočenje sa stresom – odnosi, porodica, prijatelji i socijalna mreža

Svaki dan je potrebno izdvojiti vreme i za negovanje socijale mreže i dobrih emotivnih odnosa sa bližnjima (koji nam stoje na raspolaganju, razumeju nas i daju nam emotivnu podršku u teskim životnim trenutcima), druženje s prijateljima, smeh, muzika, širenje novih znanja.

Suočenje sa stresom – prehrana, voda i stimulansi

Za zdravo telo i dušu bitna je pravilna ishrana, dosta tečnosti (vode), i ili sapstinencija, umerena upotreba uživanja stimulansa ( kafa, cigarete, alkohol, rekreativne  droge i narkotika).

Suočenje sa stresom i bioenergija

Lečenje bioenergijom popravlja posledice hroničnog negativnog stresa jednostavno i efikasno.

Comments are closed.