Stres i bolesti

Dublje i jače prodire u telo, nego što misle laici i brojni stručnjaci. Stresna reakcija pokvari um, telo i dušu.

Telo, stres i bolesti – hormoni stresa

Kod stresa, se u fazi alarma luče kateholamini (adrenalin i noradrenalin), koji omogućavaju bolje fizičke reakcije (bolji vid, sluh, brže trčanje, viši skok, povećavaju minutni volumen srca, frekvencu i dubinu disanja), ali bilo bi  potrebno da se ti hormoni kroz fizičku aktivnost i potroše.

 Umesto da stresne hormone, koji su nastali u telu, čovek potroši, on ih hrani i zadržava, sto dovodi do štetnih posledica na telu i duši.

Telo, stres i bolesti – telo i mozak

Kad je telo u stresu, svaka naša ćelija je u stresu.

U vreme akutnog stresa, u mozgu i celom organizmu, postoji veliki nered i jaka angažovanost moždanih struktura, koje su zadužene za “borbu ili beg” i prilagođavanje na novonastalu stresnu situaciju (mozak, limfe, metabolizam i mišići), nasuprot onim strukturama, koje su zadužene za razmišljanje, kreativnost, akciju. Nered u mozgu se preko nervno-hormonske konekcije prenosi na sve organe i ćelije tela.

Telo, stres i bolesti – Stres je uzrok bolesti

Hronični negativni stres predstavlja 75-90% svih poseta lekaru.

Telo, stres i bolesti – bolesti povezane sa stresom

Stres je povezan sa slabim imunim sistemom, alergijama, glavoboljom, bolom u krstima, astmom, anksioznošću, depresijom, pa čak i sa kancerogenim bolestima, autoimunim bolestima i bolestima nepoznatog uzroka.

Brojne bolesti koje su takođe povezane sa stresom su debljina, šecerna bolest tip 2, intolerantnost na insulin, povišen šećer i masti u krvi, srčano-nervne bolesti, od angine pektoris do slabog srca, moždani udar, pa čak i brza (iznenadna) smrt.

(preuzeto po Starc-u, 2010)

Comments are closed.