MOZAK

 

Efikasnost i ekonomičnost našeg mozga je jedinstvena i neverovatna. Mozak bi mogli nazvati i najboljim kompleksnim kilogramom u univerzumu.

 

MOZAK – OPŠTE

 

Naš mozak je kompleksan organ. Mozak je težak negde oko 1.5. kilogram i obuhvata 100 milijardi celija, 3,2 miliona kilometra “žica”, milione milijardi konekcija, za koje potroši energije, koliko i nocna lampa.

 

Svaka moždana ćelija ima 10.000 do 100.000 dodirnih tačaka sa drugim ćelijama. Jedan mm3moždane kore sadrži oko milijardu sinapsi. Nervne ćelije se aktiviraju jednom do 30x u sekundi. Po odnosu koliko puta se moždane ćelije aktiviraju razlikujemo više vrsta moždanih talasa, koji utiču na stanje, osećanja i zdravlje.

 

FREKVENCIJA MOZGA

 

Bitno je, da je mozak usklađen sa frekvencijom prirode

 

ALFA TALASI  su prirodni talasi  mozga,  koji su usklađeni sa frekvencijom Zemlje, Prirode i sa Shumanovom rezonancom  u području 8-13 Hz.  Moždana ćelija se električki pruži 8-13x u sekundi. Alfa talase povezujemo sa brojnim ugodnimi učincima, kao što su dobro osećanje, umne i telesne sposobnosti, zdravlje, preventivu i lečenje bolesti. Pojavljivanjem alfa talasa otklanjaju se strah i fobija, koje povezujemo sa beta talasima.

 

BETA TALASI su talasi mozga u području 14 i 30Hz.  Sto je viši broj električnih pruženja mozak je budniji, napetiji, anksiozniji i u stresu. Beta talasi, za razliku od alfa talasa, predstavljaju kočnicu u uspešnosti i kreativnosti.

 

MOZAK – LEVA I DESNA HEMISFERA

 

Intuitivni duh je sveti dar, a racionalni zavedeni sluga. Mi smo ostvarili društvo, koje slavi slugu, a sveti dar zaboravlja. ( A. Einstein)

 

Veliki mozak je sastavljen od dve moždane hemisfere, leve i desne, koje su povezane sa debelim nervnim kablom, poznatim kao corpus calosum. Delatnosti tih hemisfera su potpunuto različite, jedna može imati vlastite misli i osećanja i može funkcionisati sa visokim stepenom nezavisnosti od druge. Postoje dva fundamentalna načina delovanja i mišljenja koja su povezana sa moždanim hemisferama. Jedan način je više verbalan i analitičan, a drugi je neverbalan i intuitivan.

 

Postoje ljudi, koji su sposobni samo za naučno razmišljanje, a nesposobni za bilo koji kreativan pristup prema životnim pojavama. Na drugoj strani, su ekstremisti desne hemisfere, ljudi koji žive u nerealnom svetu svojih osećanja i fantazija. Dobro balansirani ljudi, doživljavaju realnost na oba načina, razumno i emotivno, znači da su kod njih moždane hemisfere harmonizovane, tako da preovlađuje ona hemisfera, čije je angažovanje potrebno u trenutnoj situaciji.

 

MOZAK – BIOENERGIJA i BIOTERAPIJA

 

Bioterapija omogućava mozgu da se vrati u alfa stanje delovanja i pomogne kod usklađivanja hemisfera. Tako se omogućava  prirodna i balansirana frekvencija mozga, što znači zdravije i bolje funkcionisanje, kako uma tako i tela.

 

Comments are closed.