BIOPOLJE – AURA

Biopolje ili Aura je energetska slika fizičkog tela.

Fizičko telo, energetsko telo, biopolje, aura

Naše fizičko telo je unutar energetskog tela, koje ima oblik jajeta. Ono je locirano  50 do 70 cm oko našeg fizičkog tela i obuhvata ga sa svih strana. Zdrava aura deluje kao štit, koji nas čuva od spoljašnjih udara i čuva naše telo, um, organe, ćelije. Hrani ih i održava u dobroj kondiciji.

Aura se stalno menja, kako se menjaju naše emocije ili mentalni procesi.

Biopolje, aura – vidljivost

Ograničenost našeg oka, koje vidi između 0,4-08 mikrometra nam ne omogućava da vidimo to polje, za koje se smatra da je u polju frekvencije iznad jedanog mikrometara.

Biopolje, aura i zdravlje

Čovek je zdrav, dok je njegov energetski potencijal savršeno raspoređen i balansiran. Stres, nervoza, psihičke i emocionalne traume, elektromagnetna i geopatološka zračenja (podzemne vode), mogu da razore naše biopolje  i izazovu fizičke, mentalne ili emocionalne simptome.

 Disbalans biopolja, aure

Svaki manjak ili višak energije uzrokuje neke poremećaje u telu, a posledica se manifestuje kao bolest, disfunkcija organa ili dela tela, kao i upalni proces.

Biopolje, Aura, Bioenergija i Bioterapija

Kad dodamo bioenergiju biološkom objektu, koji svojim snagama ne može nadoknaditi deficit, organizam se oporavi i nastavlja da živi normalno.

Comments are closed.