BIOENERGIJA

Bioenergiju prenose živa biča a ne mašine”

 Bioenergija, Bioterapija Rok Mitić po metodi Zdenko Domančić, Beograd,  lećenje

Šta je bioenergija?

Bioenergija (bios-gr. život) znači životna energija. Kao što samo ime kaže ona je direktno vezana za život. Bioenergija je osnova za život, životne funkcije, imuni sistem i zdravlje.

Bioenergija u sebi nosi život i kompletnu informiraciju od sile, koja nas je stvorila. Lekovita informacija u njoj omogućava lečenje svake bolesti. ( Z. Domančić)

Samo ime nam govori, da se radi o energiji, koja donosi život. Životna energija je fundament života i životnih procesa. Bez nje život ne postoji.

Ona je osobina žive materije, živih organizama i života samog. Sila koja harmonizuje i uređuje odnose između različitih delova ( atomi, molekuli, ćelije…) i omogućava njihovu gradnju, povezivanje, sjedinjenje i harmonično delovanje kao organizovane celine (telo).

Bioenergija i telo

Bioenergija kao osnova života predstavlja frekvenciju koja radi iza fizičkog tela i omogućava atomima da budu aktivni i da se izgrade u molekule, molekuli u ćelije, ćelije u organe, mišiće, kosti…

Na taj način životna energija omogučava telu, organima, ćelijama i atomima da funkcionišu, da žive, obavljaju svoj posao. Usmerava procese u našem telu, koordinira ih, daje im prirodan ton, a taj ton zdravlja čuva telo u zdravom stanju.

Bioenergija u sebi nosi život i  kompletnu informiraciju od sile, koja nas je stvorila. Lekovita informacija u njoj omogučava lečenje svake bolesti. ( Z. Domančić)

Bioenergija i zdravlje

Sve dok se životna energija u organizmu nesmetano kreće i putuje do različitih organa i tkiva, čovek je zdrav. Ako u telu dođe do zastoja bioenergije ili je put bioenergije onemogućen, vremenom dolazi do bioenergetskog disbalansa. Disbalans bioenergije u telu, višak ili manjak energije je preduslov za nastanak različitih bolesti.

Količina energije koju ima osoba i oblike koje stalno upotrebljava, deluju na njene osobine.

Sve posledice su vidljive na fizičkom nivou i na fizičkom telu. Svako blagostanje, zdravlje ili bolest možemo pripisati prošlim delanjima, koja su povezana sa našim načinom razmišljanja, delovanjem u životu.

Bioenergija-punjenje

Svako živo biće, pa tako i Čovek, puni se sa bioenergijom, životnom snagom! Ona je osnovna sila, koja omogućava kretanje atoma, daje informaciju kako će se atomi dalje graditi u viši nivo stvaranja, kompleksnije strukture, u saradnji koja je bezvremena i prostora.

Energetsko punjenje i delovanje u telu izvodi se automatski, ali po zakonima ili principima, koji su fizičke (telesne), umne ( moralne), osećajne, duševne i duhovne prirode.

Bazirano na moralno-etičkom vaspitanju, načinu razmišljanja, odnosu prema životu, sopstvenom kao i drugih ljudi i živih bića, načinu života, čovek sam sebi kreira koliko energije može dobiti, kako će energiju dobiti, šta će s njom činiti i kako će je dati.

 

 

Comments are closed.