BIOENERGIJA I TELO

»Celo naše telo konstantno se puni i hrani životnom snagom, bez koje bi opstanak bio nemoguć« (Z. Domančić)

Bioenergija i telo – punjenje

Dok stojimo, naš vertikalni položaj omogućava dinamičan protok energije sa frekvencijom 8Hz, što predstavlja rezonantnu frekvenciju naše planete. Tako je delovanje svih naših organa aktivno.

Zemaljska i Kosmička energija

Energetsko punjenje tela dešava se iz Zemlje i iz Svemira. Sila, koja se iz kosmosa spušta u magnetno jedro Zemlje, omogućava kosmičkoj energiji, da ulazi u telo kroz teme glave. Druga sila, stvorena rotacijom Zemlje, se uspinje prema gore, što omogućava Zemaljskoj energiji da ulazi kroz kičmenu bazu.

Pošto se naša planeta konstantno vrti, energija iz svemira i energija iz Zemlje ne ulazi u telo direktno, nego po krivoj liniji, sličnoj spirali. Tako nastale linije, su slične duploj spirali DNA lancu, sa jednim krajem koji predstavlja Kosmičku i drugim krajem, koji predstavlja Zemaljsku silu.

»Protok bioenergije omogućava život na našoj planeti. Njeno nesmetano kretanje je ključno za čovekovo zdravlje«

Bioenergija i telo – glavni kanal, čakre, meridijani

Kad energije putuju kroz telo i kičmu, one se na nekim tačkama spajaju i ukrštaju. Tačke spajanja deluju kao energetski centri, koje su na Istoku nazvali Čakre. U bioterapiji ti centri predstavljaju »organe«, koji akumuliraju, transformišu i usmeravaju sile, koje prolaze kroz njih. Znamo za sedam osnovnih i one su raspoređene uz kičmu.

Puteve, koje bioenergija koristi, da se kreće po telu zovemo meridijani. Meridijani su prisutni u čoveku, životinjama i biljkama. Interesatno je, da su meridijani locirani u blizini nerava, što ukazuje, da se energija i informacije prenose van nerava (SKIN efekt). Na taj način proces oživljavanja prekinutih nervnih puteva, u našoj terapiji, postaje jasniji.

Bioenergija i krv

Veliki ulogu u bioterapiji igraju vene. Dok krv kruži po organizmu, ona ga istovremeno čisti i hrani. Sa našeg stajališta, krv je posebna tekućina sa energetskim nabojem. Njena prisutnost u svakom deliću tela daje organizmu život.


Comments are closed.