BIOENERGIJA

Šta je bioenergija?

Bioenergija u sebi nosi život i kompletnu informiraciju od sile, koja nas je stvorila. Lekovita informacija u njoj omogućava lečenje svake bolesti. ( Z. Domančić)

Bioenergija u prevodu znači životna energija (bios gr. Život). Samo ime nam govori, da se radi o energiji, koja donosi život. Životna energija je fundament života i životnih procesa. Bez nje život ne postoji. Glavna osobina bioenergije je Sintropija.

Sintropija je osobina žive materije, živih organizama i života samog. Sila koja harmonizuje i uređuje odnose između različitih delova ( atomi, molekuli, ćelije…) i omogućava njihovu gradnju, povezivanje, sjedinjenje i harmonično delovanje kao organizovane celine (telo).

Bioenergija-punjenje

Svako živo biće, pa tako i Čovek, puni se sa bioenergijom, životnom snagom! Ona je osnovna sila, koja omogućava kretanje atoma, daje informaciju kako će se atomi dalje graditi u viši nivo stvaranja, kompleksnije strukture, u saradnji koja je bezvremena i prostora.

Energetsko punjenje i delovanje u telu izvodi se automatski, ali po zakonima ili principima, koji su fizičke (telesne), umne ( moralne), osećajne, duševne i duhovne prirode.

Bazirano na moralno-etičkom vaspitanju, načinu razmišljanja, odnosu prema životu, sopstvenom kao i drugih ljudi i živih bića, načinu života, čovek sam sebi kreira koliko energije može dobiti, kako će energiju dobiti, šta će s njom činiti i kako će je dati.

Bioenergija-zdravlje

Količina energije koju ima osoba i oblike koje stalno upotrebljava, deluju na njene osobine.

Sve posledice su vidljive na fizičkom nivou i na fizičkom telu. Svako blagostanje, zdravlje ili bolest možemo pripisati prošlim delanjima, koja su povezana sa našim načinom razmišljanja, delovanjem u životu.

»Celo naše telo konstantno se puni i hrani životnom snagom, bez koje bi opstanak bio nemoguć« (Z. Domančić)

Comments are closed.