BIOTERAPIJA Beograd

OSNOVNE INFORMACIJE: 

Bioterapiju vodi Rok Mitić, licencirani terapeut bioterapije po metodi Zdenka Domančića® i osnivać Udruženja Sintropija.

Dolazak se zakazuje preko telefona 064 47 47 191 Marija ili  e-maila info@bioterapija.rs

Bioterapija traje 4 dana uzastupno.

Bioterapiju organizuje Društvo Sintropija.

Bioenergija , Bioterapija , Beograd , Srbija

IZVOĐENJE: 

Bioterapija se izvodi u grupi, a obraća se svakom pojedincu posebno.

Terapija se radi u grupi ali se sa svakom se osobom radi pojedinačno, primereno dijagnozi. Individualni tretman traje do dvadesetak minuta, dok se terapije izvode u svetlom i ugodnom okruženju i uz zvuke opuštajuće muzike.

Terapije traju četiri dana u nizu, a mogu se ponavljati prema želji i potrebi tretirane osobe. Preporučljiva je udobna odeća, koja nije uvjet. Bitan je osjećaj ugode i opuštenosti.

GRUPNA BIOTERAPIJA: 

Prednost grupnih bioterapija je opuštena atmosfera, gledanje bioterapeuta dok radi, komunikacija sa drugim ljudima koji su prisutni na bioterapiji, što pomaže opuštanju.

Bitno je znati da i samo prisustvo u prostoriji u kojoj se radi bioterapija već ima pozitivnog efekta na posmatrača.

Terapeut ne postavlja dijagnozu već se u potpunosti oslanja na dijagnozu postavljenu od strane službene medicine te je poželjno da na terapiju dođete sa postavljenom dijagnozom.

 

Bioenergija , Bioterapija po metodi Zdenka Domančića , Beograd , Srbija

Comments are closed.