Bioenergija je osnovna supstanca, energija koja svim živim bićima daje životnu energiju.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.